Stichting

Stichting vrienden van De Kleine WeideStichting Vrienden van De Kleine Weide is opgericht in november 2017 met als doel de deelnemers een PLUS te verlenen op de zorg. Daaronder wordt verstaan voorzieningen, verbeteringen en activiteiten aanbieden die extra zorg en comfort bieden die buiten de reguliere financiering vallen. Dit alles voor een beter welbevinden van de deelnemers.
U kunt de Stichting steunen door vriend te worden. Als vriend van de Stichting zorgt u voor de extra PLUS voor de deelnemers.

Vanaf de oprichting zet de stichting zich actief in om inkomsten te genereren om deze PLUS op de zorg ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Met de organisatie van nieuwe en jaarlijks terugkerende activiteiten, het werven (en behouden van donateurs) en de verkoop van producten uit de moestuin en zelfgemaakte artikelen door deelnemers van de zorgboerderij, heeft de stichting in de afgelopen jaren al tal van extra voorzieningen weten te realiseren.
Voorbeelden hiervan zijn de duo-fiets, het virtuele beeldscherm met landschappen voor de hometrainer en het jaarlijkse dagje uit voor de deelnemers.
Het werk van de stichting wordt door het zorgbedrijf als een belangrijke toevoeging ervaren om de zorg en het welbevinden van de deelnemers te kunnen verbeteren.

Vriend worden van de stichting

U kunt de Stichting steunen door vriend te worden. Als vriend van de Stichting zorgt u voor de extra PLUS voor de deelnemers.

Als vriend ontvangt u:
  • Eén x per jaar een nieuwsbrief
  • Uitnodiging voor activiteiten
U kunt vriend worden door het aanmeldformulier per mail op te vragen en naar ons terug te sturen. Wij willen u bij deze alvast hartelijk bedanken, ook namens de deelnemers, voor uw (eenmalige) bijdrage.


Over de stichting

Stichting Vrienden van de Kleine Weide
https://dekleineweide.com/aanbod/zorgboerderij/stichting-/
Biesbosserweg 19, 3927 CV Renswoude, 033-2771400
Banknummer: NL 40 INGB 0008 0235 28
RSIN nummer: 858081994
KVK =-nummer: 69960720

Organisatie

De organisatie van de Stichting bestaat uit een bestuur, per 2024 bestaande uit:
Voorzitter: mevr. J. van Ginkel-Groen
Penningmeester: mevr. J. W. van Ginkel
Notulist: dhr. W. Woudsma
Bestuurslid: mevr. J. Groen-Geurtsen
Bestuurslid: dhr. H. Versluis

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Kleine Weide voert haar functie uit op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. Zij hebben volgens de statuten van de stichting wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Beleidsplan 2024-2026


Klik hier voor het beleidsplan 2024-2026

Jaarverslagen


Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Wat wij bieden

Contact

Familie van Ginkel
Biesbosserweg 19
3927 CV Renswoude

Reserveren via

recreatieboerderij@dekleineweide.nl
Tel. 033 2771400
reserveer nu