Eigen bijdrage

Voor WLZ-zorg is een eigen bijdrage verschuldigd.
Het berekenen en incasseren hiervan wordt uitgevoerd door het CAK.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK:
https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz

Wat wij bieden

Contact

Familie van Ginkel
Biesbosserweg 19
3927 CV Renswoude

Reserveren via

recreatieboerderij@dekleineweide.nl
Tel. 033 2771400
reserveer nu